GEGEVENS CURSIST

Voor-en achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Geslacht
ManVrouw

Telefoon

Email

Opmerkingen

INSCHRIJVEN VOOR DANSLES(SEN):

Dansstijl(en)

Toddlerdance
Kidsdance
Ballet
Spitzen
Jazz
Tapdance
Streetdance
Contemporary
Song & Dance
Hip Hop
Afro Dance
Dancehall
Street/Jazz (Adults)

Lesdag(en)

Lestijd(en)

GEGEVENS BETALINGSPLICHTIGE

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Email

Bankrekeningnummer/IBAN

VOORWAARDEN:

United Dance Almere kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen tijdens de lessen en/of repetities. Het lesgeld wordt via automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven aan het begin van elke maand. U dient hiervoor United Dance Almere te machtigen via het machtigingsformulier. Dit formulier zal bij de eerste les na inschrijving worden meegegeven. Bij de eerste betaling zal tevens het inschrijfgeld geïncasseerd worden. De opzegtermijn bedraagt minimaal één maand en dient via email info@uniteddancealmere.nl te worden doorgegeven

LET OP!

  • Vul het inschrijfformulier volledig in
  • Door invulling en ondertekening van dit formulier, stemt u automatisch in met de voorwaarden en huisregels van United Dance Almere. De huisregels kunt u vinden op onze website www.uniteddancealmere.nl

Ik ga akkoord met de voorwaarden van United Dance Almere.

Plaats

Datum