ALGEMEEN
* De danszaal, hal en kleedkamer dienen netjes achter gelaten te worden. Alle afval graag in de prullenbak.
* In het gebouw mag niet gerookt worden.
* Fietsen plaats je IN de fietsrekken en niet verspreid over de stoep en voor de deuren.
* Jonge cursisten wachten in de dansstudio tot een ouder/verzorger hen komt ophalen.
* Deelname aan de lessen is voor eigen risico.
* United Dance Almere kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen tijdens de lessen en/of repetitie.
* Het lesgeld wordt aan het begin van elke maand via automatische incasso van uw bankafrekening afgeschreven. U dient hiervoor United Dance Almere te machtigen via het machtigingsformulier.
* De opzegtermijn bedraagt minimaal 1 maand en dient via email (info@uniteddancealmere.nl) te worden doorgeven.

In verband met de veiligheid is het volgende tijdens de danslessen verboden:
* Kauwgom tijdens de lessen.
* Het dragen van sieraden, horloges e.d.
* Dansen met de haren los.
* De spiegels aanraken.

Verder gelden de volgende regels:
* De danszaal niet betreden met straatschoenen of schoenen met witte zolen.
* Beeld materiaal mag niet zonder toestemming op internet geplaatst worden.
* Het is niet toegestaan om zonder toestemming lesmateriaal van docenten elders te gebruiken.
* Door United Dance Almere gemaakt beeldmateriaal mag gepubliceerd worden.
* Schakel mobiele telefoons en andere elektronica uit tijdens de les.
* Ouders mogen de danszaal niet in om te kijken, behalve wanneer de docent dit toelaat.
* Naar het toilet gaan doe je voor of na de les, niet tijdens.
* Als je een blessure of andere klacht hebt, meld je dit voor de les aan de docent.
* Zorg dat je op tijd in de dansles bent.
* Kleding draag je volgens de voorschriften.